woensdag 11 maart 2020

De Lichtboei en het coronavirus

Vanmiddag is door een aantal Brabantse burgemeesters een oproep gedaan aan alle Brabanders om de komende zeven dagen het aantal sociale contacten te beperken. "Ga even geen nieuwe sociale contacten aan en wees terughoudend met bestaande sociale contacten. Zeven dagen sociale onthouding moet mogelijk zijn." (bron: nos.nl)

Vanavond is besloten dat er t/m 16 maart geen activiteiten zullen plaatsvinden in De Lichtboei. Daarna wordt een vervolgbesluit genomen.

De zondagse samenkomst D.v. 15 maart zal wel voortgang vinden.

Maatregelen t.b.v. de samenkomst

1. Deuren staan zoveel mogelijk open

2. Tijdens de samenkomst zal de collectezak niet doorgegeven worden

3. Na de samenkomst op zondag is er geen gelegenheid om samen koffie en thee te blijven drinken & na te praten over de toespraak

Algemene maatregelen

We vragen aandacht voor de algemene RIVM-maatregelen die belangrijk zijn om het coronavirus tegen te gaan:

1. Blijf thuis bij klachten als verkoudheid, hoesten of koorts

2. Goed je handen wassen

3. Geen handen schudden

4. Hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog

5. Papieren zakdoekjes gebruiken

Afsluiting

Met onze geloofsbelijdenis belijden we dat niets toevallig gebeurt, maar dat we zowel ziekte als gezondheid vanuit Zijn Vaderlijke hand ontvangen 'zo de Heere wil en wij leven' (Jakobus 4 vers 15).