Zondagse Bijeenkomsten

In het inloopcentrum ‘De Lichtboei’, Vriesdongen 1 (Boeimeer) te Breda, zullen op de eerste zondagen van de maanden juni, juli en augustus 2018 zondagse samenkomsten gehouden worden. In deze samenkomsten zal een bijbelgedeelte worden uitgelegd. Ook zullen we samen bidden en zingen. Na afloop is er gelegenheid om over het Bijbelgedeelte na te praten en vragen te stellen aan de aanwezige vrijwilligers van het inloopcentrum. Ook is er koffie, thee en fris met een plak cake.

Jong en oud wordt voor deze samenkomsten, die om 10.00u beginnen, hartelijk uitgenodigd. De bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk. Wel is er een mogelijkheid om een gift in een collectebus te doen voor een gerelateerd doel.

Op zondag 22 juli zullen er 2 bijeenkomsten zijn: om 10.00 en om 15.00 uur. Jongeren die op vakantie zijn in Bavel zullen dan te gast zijn om hier de zondagse bijeenkomsten te houden. We nodigen u/jou van harte uit om samen met deze jongeren te luisteren naar Gods Woord en de betekenis hiervan voor ons in deze onrustige tijd in 2017.

foto_4904.jpeg