Zondagse Bijeenkomst

Op zondag 19 Maart spreekt evangelist Van den Boogaart over 'Jezus' onderwijs over Zijn lijden en sterven' n.a.v. Mattheüs 16: 21-28.

In het inloopcentrum ‘De Lichtboei’, Vriesdongen 1 (Boeimeer) te Breda, wordt op elke eerste en derde (en vijfde) zondag van de maand een samenkomst gehouden. In deze samenkomsten zal een Bijbelgedeelte worden uitgelegd. Ook zullen we samen bidden en zingen. Na afloop is er gelegenheid om over het Bijbelgedeelte na te praten en vragen te stellen aan de aanwezige vrijwilligers van het inloopcentrum. Ook is er koffie, thee en fris met een plak cake.

Jong en oud wordt voor deze samenkomsten, die om 10.30 uur begint op de eerste en derde zondag van de maand, hartelijk uitgenodigd. De bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk. Wel is er een mogelijkheid om een gift in een collectezak te doen voor een goed doel.