Zondagse Bijeenkomst

Op zondag 19 Juni spreekt evangelist Van Den Boogaart over 'Petrus verkondigt de mensen de verzoening met God door het geloof in Christus' n.a.v. Handelingen 3 vers 11-21.

In het inloopcentrum ‘De Lichtboei’, Vriesdongen 1 (Boeimeer) te Breda, wordt op elke eerste en derde (en vijfde) zondag van de maand een samenkomst gehouden. In deze samenkomsten zal een Bijbelgedeelte worden uitgelegd. Ook zullen we samen bidden en zingen. Na afloop is er gelegenheid om over het Bijbelgedeelte na te praten en vragen te stellen aan de aanwezige vrijwilligers van het inloopcentrum. Ook is er koffie, thee en fris met een plak cake.

Vanaf 15 november wordt op elke 2e en 4e zondag van de maand een Bijbeluurtje gehouden. Zie Bijbeluurtje voor meer informatie

Jong en oud wordt voor deze samenkomsten, die om 10.30 uur begint op de eerste en derde zondag van de maand, hartelijk uitgenodigd. De bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk. Wel is er een mogelijkheid om een gift in een collectezak te doen voor een goed doel.