Themamorgen

Het thema voor 14 december is: 'toekomstverwachting'.

Elke 2e donderdag van de maand is er vanaf 10.00 uur een themabijeenkomst voor jong en oud in 'de Lichtboei'. Na inloop met koffie, thee en iets lekkers zal er een door de bezoekers gekozen thema worden behandeld. Dit thema is gekozen op de vorige themabijeenkomst. Na behandeling van het onderwerp is er ruim de gelegenheid om met elkaar nader kennis te maken en vragen te stellen aan de inleider. De bijeenkomst wordt afgesloten met een lunch en is afgelopen om ongeveer 13.30.

U kunt zich opgeven door uw naam en contactgegevens op te schrijven op een lijst in het inloopcentrum tijdens de openstellingsuren op dinsdag en zaterdag (10.00 -12.30 u). Ook kunt u via de website inschrijven, maar ook bellen met 06-38 62 45 37. Het is gewenst om uiterlijk op de 2e dinsdag van de maand zich op te geven, zodat de inkopen kunnen worden afgestemd. De eigen bijdrage voor deze themabijeenkomsten bedraagt slechts € 2,00.

In de agenda worden de komende themabijeenkomsten weergegeven, zodat u deze alvast in uw agenda kunt zetten. We hopen dat met deze activiteit tegemoet wordt gekomen aan een ontmoeting van wijkbewoners, die op een leerzame en ontspannende manier samenbindend willen zijn.

Wilt u graag komen, maar bent u niet goed ter been of hebt u een vervoersprobleem, dan kan er wellicht vervoer geregeld worden. Hiervoor kunt u via de website een verzoek indienen om contact met u op te nemen voor een goede afstemming. Ook kunt u bellen met 06-38 62 45 37.

foto: https://pxhere.com/nl/photo/1172433

foto_4239.jpgfoto_5004.jpg