Goede vrijdag en pasen

Paasfeest, voor velen het feest van de lente, van vrolijke gele kleuren, chocolade eitjes en de paashaas. We genieten van een paar vrije dagen en van de eerste warme zonnestralen op onze winterhuid, Maar is dat wat christenen met Pasen vieren? En wat heeft Goede Vrijdag er eigenlijk mee te maken? En waarom is die vrijdag eigenlijk ‘goed’?

Met Kerst wordt de geboorte van Jezus gevierd. Hij kwam op deze aarde om mensen te redden en om Zijn hemelse Vader te eren. Jezus werd mens, maar bleef God. Tijdens Zijn leven op aarde deed Jezus wonderen: Hij genas zieken, opende blinden de ogen en bevrijdde mensen van occulte machten. Ook gaf Hij onderwijs en sprak met diepe wijsheid. Hij was bewogen met mensen, zocht hen op. Hij riep hen op, om Hem te volgen. Hij maakte geen onderscheid tussen eerlijk of oneerlijk, tussen arm of rijk. Corrupte ambtenaren, eenzamen, prostituees, vissers, ouders, kinderen, soldaten: Hij ontving hen allemaal en at met hen. Zo liet Hij zien, Wie God is en maakte Hij Zichzelf bekend als de beloofde Zoon, de Verlosser.

Maar dat was niet alles. Een volmaakt leven leiden, was niet voldoende om de mens na de zondeval te verlossen van de zonde. Jezus moest als zondeloos Mens tóch sterven, dat was immers de voorwaarde in de overeenkomst tussen God en de mens. God kon de zonde niet door de vingers zien. In de Bijbel staat: ‘Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.’ (Jesaja 53:5) Op Goede Vrijdag werd Jezus – onschuldig – veroordeeld tot de meest vervloekte dood: het kruis! En hoewel Hij de macht had om Zichzelf te bevrijden, deed Hij dit niet! Hij wilde Zijn leven geven. Hiervoor was Hij in de wereld gekomen. Daarom bad Hij zelfs aan het kruis om vergeving voor moordenaars. Uiteindelijk waren Zijn laatste woorden: ‘Het is volbracht’. Daarmee zij Hij: ‘Vader, Ik heb gedaan wat U gevraagd heeft, Ik heb zondeloos geleefd tot Uw eer en Mijn leven gegeven. Ik heb de straf op de zonde gedragen, om velen daarvan te verlossen!’ Terwijl Jezus stierf aan het kruis, bereidde het Joodse volk zich voor op het Paasfeest (Pesach). Al eeuwenlang vierden zij tijdens dit feest de bevrijding uit Egypte, waar ze 400 jaar als slaven waren behandeld. En juist tijdens dit Paasfeest gebeurde er iets bijzonders. Want nadat Jezus drie dagen in het graf is geweest, stond Hij op uit de dood. God de vader heeft Hem opgewekt als bewijs dat het offer dat Zijn Zoon had gebracht – Zijn leven – voldoende was. Hiermee was de weg terug naar God geopend. Dat is Paasfeest! Gods Zoon opgestaan uit de dood, als de Overwinnaar! Hierdoor kunnen mensen bevrijd worden van de macht van het kwaad en de zonde. Want Jezus Zelf heeft gezegd: ‘Ik ben de Opstanding en het Leven: die in Mij gelooft zal leven, al ware hij gestorven: En iedereen, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven tot in eeuwigheid’ (Johannes 11, vers 25+26) Gelooft u dat? Deze boodschap komt tot u/jou: God, Uw Maker, is bewogen met uw leven. Hij roept ook tot u: ‘Keer u om naar Mij en geloof in Mijn Zoon, Jezus Christus en u zal zalig worden’ Wendt u naar Mij toe. Wordt behouden, alle einden der aarde! Want Ik ben God, en niemand meer . (Jesaja 45, vers 22)

Wilt u meer weten hoe u behouden (gered) / zalig kunt worden of heeft u andere vragen over het christelijk geloof? Op deze website kunt u informatie vinden over de verschillende activiteiten die de Lichtboei organiseert, waaronder ook de online Bijbelcursus, die anoniem gevolgd kan worden. Vanwege de huidige omstandigheden zullen de genoemde activiteiten in het inloopcentrum ‘De Lichtboei’ pas weer na de openstelling van de publieke gebouwen plaatsvinden.