De Lichtboei heeft een wijkdeal met de Gemeente Breda

Als vrijwilligers van het inloopcentrum ‘De Lichtboei’, Vriesdongen 1 willen we graag melding maken van de activiteiten rondom onze wijkdeal. Na verschillende gesprekken met een medewerkster bewonersinitiatieven van de afdeling Wijkzaken is er een wijkdeal gemaakt met de Gemeente Breda.

Wat houdt een wijkdeal in? De openbare ruimte is van iedereen. Daarom heeft het college graag dat Bredanaars zich medeverantwoordelijk voelen voor de leefomgeving.  ‘Opgeruimd Breda’ gaat over het onderhoud van de openbare ruimte en helpt dan ook graag mee om initiatieven van een groep buurtgenoten, die een stuk groen, plein of straat wilt overnemen om dit tot uitvoer te brengen. Voor het beheer geeft de Gemeente een tegenprestatie.

Omdat wij als inloopcentrum een bijdrage willen leveren aan de Wijk Boeimeer, stellen wij ons centrum open voor verschillende bijeenkomsten. Door het gemeenteplantsoen dat om het gebouw ligt, te vernieuwen en de verzorging voor onze rekening te nemen, willen we ons rustpunt meer naar voren laten komen.

Zaterdag 11 maart 2017 waren we met zo'n 15 personen (jong en oud) druk bezig om een nieuw plantsoen te realiseren. De eersten waren er al rond 7.00 u en de anderen arriveerden rond 8.00 u. Eerst zijn de potten, aan de hand van de door de plantsoenendienst goedgekeurde tekening, op locatie neer gezet. Anderen maakten de gaten, weer anderen hebben de planten in de grond gezet en als afwerking harkten enkele mannen rondom de nieuwe aanplant. Zaterdag 18 maart 2017 is een kleiner team begonnen met de bijbehorende paden aan te leggen. De paden bestaan uit Franse boomschors, een natuurlijk product. De catering was goed georganiseerd. Na deze drukke morgens, waren er ter afsluiting, voor iedereen die dat wilde, belegde broodjes. Er mag worden teruggezien op een geslaagde actie. Foto's vind u hier.

Met het voorjaar in het vooruitzicht zal het plantsoen er weer schitterend bij komen te liggen. Vrijwilligers zullen vanaf nu gaan zorgen voor het schoffelen van het geadopteerde plantsoen.

We hopen dat u als wijkbewoner, passant of bezoeker zult genieten van het nieuw aangelegde plantsoen. Kom gerust een keer naar binnen om nader met ons kennis te maken!