Bijbelverhaal #19

Een overzicht van de vorige verhalen is hier te vinden.

Een voorgelezen versie van de Bijbelvertelling is hier als mp3 beschikbaar.

De kleurplaat van deze week is hier(PDF) te vinden.

3 x kleurplaat of antwoorden op de vragen opsturen = cadeaubon van 5 euro!
Dit kan je doen naar: club@inloopdelichtboei.nl
Graag met je naam en adres erbij.

Daniël in de oven

De drie vrienden in de vurige oven: Daniël 3

Dag jongens en meisjes,
Je weet het vast nog wel, Daniël en zijn 3 vrienden wonen in Babel. Ze zijn meegenomen door soldaten van koning Nebukadnezar. Die kwamen een keer vechten tegen de Israëlieten en toen moesten Daniël en zijn vrienden mee.
Nu zijn ze knechten van de koning geworden. Ze doen goed hun best. Ja, Daniël en zijn vrienden weten het goed: de Heere God zorgt voor ons, ook nu we in een ander land moeten wonen. Alle 4 willen ze met een gehoorzaam hart de Heere God dienen. Als je de Heere God liefhebt, wil je Hem gehoorzaam zijn.
Begrijp jij dat?

In deze vertelling gaat het over de vrienden van Daniël. Het staat in de Bijbel in Daniël 3.


Wat een groot beeld zie ik daar staan! Wel zo hoog als een kerktoren. 
Wat blinkt het prachtig. Dat komt omdat het van goud gemaakt is.
Ja, dat beeld heeft koning Nebukadnezar laten maken. Hij is de koning van Babel. De koning wil een feest gaan houden voor het beeld. 
Op dat feest mogen heel veel voorname mannen komen.

De 3 vrienden van Daniël mogen ook komen, want zij zijn ook voorname en wijze mannen van de koning. Kijk, daar staan ze voor het grote beeld. Er zijn ook muzikanten gekomen om muziek te maken. En wat zie ik nog meer?
Een eindje verderop staat een oven. Dat is een heel grote kachel van steen. 
Er brandt een verschrikkelijk heet vuur in. Nou, dat weet jij vast wel…als je vuur ziet moet je daar niet dichtbij komen, veel te gevaarlijk.

Kijk eens wat veel mannen naar het beeld gekomen zijn.
Hoor eens, wat hoor ik een knecht van de koning roepen tegen alle voorname mannen die gekomen zijn: “Als jullie de muziek horen spelen, dan moet iedereen buigen voor het beeld. Dat moet van de koning. Wie niet buigt, moet in de vurige oven”. Dat hoort iedereen goed. Het is ook makkelijk om te onthouden. Wie wil er nu in de vurige oven waar het zo heet is…dan zal je verbranden.

Even later hoor je de muziek spelen. Gelijk zie je alle mensen buigen voor het beeld. Alle mensen…is dat wel zo? Als ik goed kijk, zie ik ook een paar mannen die rechtop blijven staan. Wie zijn die mannen en waarom buigen ze niet voor het beeld? Willen ze dan zo graag in die vurige oven?

Wat zou jij doen: buigen voor het beeld of rechtop blijven staan?

Die mannen zijn de 3 vrienden van Daniël! Het zijn Sadrach, Mesach en Abed-Nego. Nee, ze buigen niet. Weet je waarom niet? Omdat het beeld geen god is.
Sadrach, Mesech en Abed-nego willen wel buigen, wel knielen, maar dan voor de Heere God. Die is hun God, Hij is de echte God. Hem hebben ze lief, naar de Heere God alleen willen ze luisteren. Willen ze dan in de oven vol vlammen? Nee, natuurlijk willen ze niet in de vurige oven.

O, kijk, daar gaat de knecht al naar koning Nebukadnezar toe. “Koning”, zegt de knecht, “u heeft toch gezegd dat alle mensen voor het beeld moeten buigen en als ze dit niet doen, dat ze dan in de vurige oven moeten?”
“Ja zeker heb ik dat gezegd”, zegt de koning. “Is er dan iemand die dat niet doet”?
“Sadrach, Mesech en Abed-Nego doen het niet koning, uw belangrijke knechten, zij buigen niet voor het beeld”, zegt de knecht.
“Laat ze bij mij komen”, zegt de koning.

Even later staan Sadrach, Mesech en Abed-Nego voor koning Nebukadnezar.
“Is het waar dat jullie niet buigen voor het beeld? Hebben jullie dat expres gedaan, niet buigen voor het beeld?” vraagt de koning.
“Jullie krijgen nog 1 kans, als je de muziek hoort spelen, dan moeten jullie buigen voor mijn god en anders worden jullie in de vurige oven gegooid. 
Er is niemand die jullie verlossen kan”.

Wat denk je, zou dat waar zijn dat niemand de 3 vrienden verlossen kan?
Ja, de Heere God die kan hen wél verlossen.
Hoor wat de vrienden voor antwoord geven aan koning Nebukadnezar:
“Ja, dat klopt, wij hebben niet gebogen voor het beeld, onze God is machtig genoeg om ons te verlossen uit de brandende oven. Maar al zou Hij het niet doen, we zullen niet buigen voor het gouden beeld. Dat mag niet van onze God, want wij dienen alleen onze God.”

Ik ga weer de vraag stellen: wat zou jij nú doen, als je nog 1 kans krijgt om iets goed te doen volgens afspraak, buigen of rechtop blijven staan?

O, wat wordt koning Nebukadnezar kwaad! Hij zegt tegen de knechten: “Maak de oven 7 keer zo heet en gooi dan de mannen in de oven vol vlammen.” 
De knechten doen wat de koning zegt. Ze maken de oven 7 keer zo heet en binden dan de vrienden vast met touwen en duwen ze daarna in de oven vol vuur, vol vlammen. Zo, denkt de koning, nu zullen ze levend verbranden. Moeten ze maar naar mij luisteren en buigen voor het gouden beeld. 
Het vuur is zo heet, dat de knechten die de 3 vrienden in de oven gooien, zelf verbranden door de vonken. Dié zijn al zo heet.

Stel dat iemand straf krijgt op school en je zegt: net goed, wat is dat erg!
Eigenlijk zegt koning Nebukadnezar dat.
Nooit doen dus!

Een poosje later gaat koning Nebukadnezar eens in de oven kijken. Wat schrikt hij. Hij zegt tegen zijn knechten: “Wij hebben toch 3 mannen in de oven gegooid? Nu zie ik 4 mannen. Ze wandelen zomaar rustig in het vuur en die ene man heeft een blinkend kleed aan.”

Ga je in gedachten mee kijken in de oven? Klopt het wat koning Nebukadnezar ziet? Ja, als je goed kijkt zie je geen 3 mannen, maar 4 mannen in de oven vol vlammen. Weet jij wie die 4e ‘man’ is? Het is een engel die door de Heere God gestuurd is uit de hemel. Die zorgt dat het vuur de mannen niets kan doen.

Nebukadnezar zegt tegen de knechten dat Sadrach, Mesech en Abed-Nego uit de oven moeten komen. De engel is weer terug naar de hemel gegaan.
Kijk eens hoe de 3 vrienden eruit zien als ze uit de oven komen…verschroeid? Verbrande haren en kleren? Verdrietige gezichten?
Nee, helemaal niet. Als je goed kijkt zie je dat niets is verbrand van de mannen, alleen de touwen waar ze mee vastgebonden zaten. Wat een wonder!!
De Heere God was bij de vrienden in de oven, Hij beschermde ze! 

Nu gelooft Nebukadnezar dat de Heere God de mannen verlost heeft. 
Hij zegt: “Geloofd zij de Heere God, nu weet ik dat jullie God de echte God is. 
Wat is Hij machtig! Alle mensen moeten voortaan goede dingen over die God zeggen, anders krijgen ze straf” En Sadrach, Mesech en Abed-Nego? 
Die mogen weer belangrijke en voorname knechten van de koning zijn.

Wat een wonder, de 3 vrienden wilden liever in het vuur, dan zondigen tegen de Heere God. Zo lief hebben ze de Heere God, ze willen niet ongehoorzaam zijn en knielen en buigen voor een andere god. Ze vertrouwden de Heere God en geloofden dat Hij hen kon verlossen.

En jij, en ik, hebben wij de Heere God zó lief dat we alleen luisteren naar Hem?
Durven wij ‘nee’ te zeggen als andere kinderen en mensen zeggen dat we best verkeerde dingen mogen doen? Zeg dan: “Nee, ik doe niet mee, ik wil de Heere God geen verdriet doen. Ik wil Hem alleen gehoorzamen.”

De Heere God zal je beschermen en voor je zorgen als je Hem liefhebt en gehoorzaamt!

Fijn dat je weer geluisterd hebt!


Vragen bij de Bijbelvertelling

1.    Wat zijn de namen van de 3 vrienden?
2.    Wie willen Sadrach, Mesech en Abed-Nego dienen en gehoorzaam zijn?
3.    Waarom buigen de 3 vrienden niet voor het beeld?
4.    Wat zou jij doen, buigen of blijven staan?
5.    Welke straf krijgen de vrienden?
6.    Wie was de 4e ‘man’ in de oven?
7.    Hoe komt het dat de 3 vrienden niet verbrand zijn?
8.    Wat zegt koning Nebukadnezar over de Heere God?
9.    Heb jij de Heere God ook lief (net als de 3 vrienden) en wil jij Hem ook gehoorzamen?


 

 

foto: Unsplash, Tyler Finck