Bijbelverhaal #11

Een overzicht van de vorige verhalen is hier te vinden.

Een voorgelezen versie van de Bijbelvertelling is hier als mp3 beschikbaar.

De kleurplaat van deze week is hier(PDF) te vinden.

3 x kleurplaat of antwoorden op de vragen opsturen = cadeaubon van 5 euro!
Dit kan je doen naar: club@inloopdelichtboei.nl
Graag met je naam en adres erbij.

Bijbelvertelling over 4 vrienden en een zieke man

Markus 2:1-12 en Lukas 5:17-26

Ha jongens en meisjes, wat fijn dat jullie weer gaan luisteren!

Je weet het vast nog wel, vorige keer ging de juf uit de Bijbel vertellen over het kerstfeest. Je weet vast de betekenis er nog wel van...ja precies, de Heere Jezus was geboren. Hij kwam naar deze aarde als Zoon van God om mensen en kinderen te verlossen van de zonden, de verkeerde dingen en om ze gelukkig te maken. 

Niet alleen Jozef en Maria wisten van het grote wonder van de geboorte van de Heere Jezus, maar ook de herders kwamen naar de stal in Bethlehem. De engel uit de hemel had hen dat verteld. De herders vonden Het Kind in doeken gewonden en liggend in de kribbe. Ze aanbaden Hem als hun Zaligmaker.

Heb jij de Heere Jezus al gevonden? Dan is Hij ook jouw Zaligmaker.
Is dit nog niet zo, bidt tot de Heere God of Hij in jouw hart komt wonen.

De Heere Jezus is vanaf Zijn geboorte als Kindje, als Mens 33 jaar op de aarde gebleven. Een aantal jaren zijn voorbij gegaan. Toen de Heere Jezus inmiddels 12 jaar was geworden, mocht Hij mee naar de tempel. Daar sprak Hij met mannen van de tempel over de Heere God. De Heere Jezus wist op alle vragen goede antwoorden te geven.

Weer een aantal jaren later was de Heere Jezus al zo oud als een man geworden. Hij, de Zoon van God, heeft nooit 1 zonden gedaan. Nooit ruzie gemaakt met iemand, nooit ongehoorzaam geweest. Zou jij dat ook willen?

Wat heeft de Heere Jezus nog meer gedaan in die 33 jaar?
Misschien weet je het wel: aan de mensen en kinderen verteld dat ze de Heere God moeten liefhebben en dienen en dat ze geen verkeerde dingen, geen zonden mogen doen. Maar ook dat de Heere God verkeerde dingen die mensen en kinderen doen wil vergeven.
De Heere Jezus heeft ook wonderen gedaan. Een wonder is eigenlijk iets wat niet kan en toch gebeurd.
Zieke mensen en kinderen die heeft de Heere Jezus beter gemaakt en mensen en kinderen die gestorven waren weer levend gemaakt.
Vind je dat geen wonder?

Het verhaal dat ik nu ga vertellen, gaat over de Heere Jezus die een heel groot wonder doet. Luister maar goed!

Het staat in de Bijbel in Markus 2:1-12 en ook in Lukas 5:17-26.

Wat is het druk in de straten van Kapernaüm! 
Kapernaüm is een stad in Israël.  
Waarom is het zo druk? Dat komt omdat de mensen gehoord hebben dat de Heere Jezus in de stad is. Ze willen wel eens weten wat Hij allemaal vertelt tegen de mensen en welke wonderen Hij kan.
Ja, daar hebben de mensen van gehoord, de Heere Jezus kan wonderen doen.
De mensen weten dat de Heere Jezus vandaag in een huis is.
Kijk, er komen steeds meer mensen naar het huis lopen. Wat is het al druk!
Er kunnen bijna geen mensen meer bij. Allemaal luisteren ze binnen in het huis naar de Heere Jezus. Na een poosje staan er mensen zelfs buiten te wachten.

Stel je voor dat je weet dat koning Willem Alexander een keer bij jou in de stad of in het dorp waar jij woont op bezoek komt. Wat zou je dan graag willen kijken. Misschien hoop je dan wel dat hij iets tegen je gaat zeggen of dat hij naar jou zwaait, wat zou je dat leuk vinden. Wat kan het dan druk zijn met mensen en kinderen die allemaal naar de koning willen kijken.

In het huis waar de Heere Jezus is, is het super druk. Er kan niemand meer bij.
Maar kijk eens goed…er komen nog steeds mensen aan die ook de Heere Jezus willen horen. Ze proberen als ze buiten in de rij staan, toch te luisteren of ze de Heere Jezus horen praten.
Begrijp jij dat? De Heere Jezus die de allerbelangrijkste is, daar wil je toch over horen?

In de verte zie ik nog meer mensen richting het huis lopen waar de Heere Jezus is. Zie ik het goed? Er komen 4 mannen aan die iets dragen. Zullen we eens dichterbij gaan kijken?
Als je goed kijkt zie je dat 4 mannen een bed, een soort matras dragen. Er ligt een man op. Waarom dragen die 4 mannen dat bed? En waarom loopt die man die op het bed ligt zelf niet?

Als je het aan de man op het bed vraagt zegt hij: “ik kan niet lopen, mijn armen en benen zijn verlamd. Mijn 4 vrienden zorgen heel goed voor mij. Ze hebben gezegd: we gaan naar de Heere Jezus toe, want die kan wonderen doen. Hij kan zieke mensen beter maken”. Ja, dat geloven ze.
De zieke man gelooft het ook. Maar weet je waar hij wel aan denkt? Aan zijn boze hart dat zoveel verkeerde dingen doet, zoveel zonden. O, zou de Heere Jezus die zonden willen vergeven? Hij wil dat wel vragen aan de Heere Jezus. Dat vindt hij nog wel belangrijker dan beter worden.

Voor jou en mij is dat ook het belangrijkste, dat de Heere Jezus je verkeerde dingen, je zonden wil vergeven. Tegelijk mag je ook bidden of je beter mag worden als je ziek bent bijvoorbeeld.
Wat fijn als je fijne vrienden en vriendinnen hebt. Dan wil je vast goed voor elkaar zorgen, ook als er moeilijke dingen zijn.

Daarom zijn de vrienden op weg naar het huis waar de Heere Jezus is.
Als ze daar aankomen schrikken ze, omdat het zo druk is met mensen. Nee, ze kunnen niet dichtbij de Heere Jezus komen, wat erg.
Zullen ze dan maar weer naar huis gaan en een andere keer terugkomen?
Nee, dat gaan ze niet doen. Ze zijn echt van plan om met hun zieke vriend naar de Heere Jezus te gaan. Ja, maar hoe dan? Heb jij een idee hoe dat kan?
De vrienden gaan een plan bedenken hoe ze toch dichtbij de Heere Jezus kunnen komen.
Weet je wat, denken de vrienden: naast het huis is een trap die naar het dak gaat. We gaan met onze zieke vriend naar het dak. En zo doen ze het. Heel voorzichtig dragen ze hun vriend de trap op tot ze op het dak staan.

Misschien denk je, ja maar daar is de Heere Jezus toch niet? Dat klopt, maar het plan van de vrienden is nog niet klaar. Op het dak bukken ze om te luisteren of ze de stem van de Heere Jezus horen praten.
Ja maar…bedenken de vrienden nu niet een heel moeilijk plannetje?
De vrienden weten 1 ding zeker, ze moeten naar de Heere Jezus toe, ze hebben Hem nodig! Ze willen zo dicht mogelijk bij Hem komen met hun zieke vriend.
Dat is goed, want alleen de Heere Jezus kan echt helpen!
De Heere Jezus kan en wil ook jou helpen als je bijvoorbeeld moeilijke dingen meemaakt van ziekte, je alleen voelen of bij verdriet.

Kijk eens wat ze de vrienden nu gaan doen. Ze staan stil op het dak op een plek waar ze de stem van de Heere Jezus horen. En wat doen de vrienden? Ze halen een paar tegels weg van het dak, zodat er een gat komt. Als ze naar beneden kijken, zien ze precies beneden in het huis de Heere Jezus staan. 
Weet je wat ze dan doen? De vrienden maken het gat groot genoeg, zodat het bed, een soort matras, precies door het gat past. De vier hoeken van de matras binden ze vast met een touw. En kijk eens wat er gebeurt? De 4 vrienden laten het bed voorzichtig naar beneden zakken, zodat het precies voor de voeten van de Heere Jezus komt. 
Het wordt heel stil in het huis. Alle mensen kijken wat er nu gebeurt. Wordt de Heere Jezus boos als hij de man zo ineens voor zijn voeten ziet? Wil Hij de man wel helpen? Moet de man dat niet eerst vragen? Nee, de Heere Jezus weet precies wat de man komt doen en wat hij graag wil. Hij ziet dat de man gelooft dat Hij hem kan genezen.
De Heere Jezus  weet dat de man verlamd is aan zijn armen en benen. Hij weet ook dat de man zichzelf een zondige man vindt.

De Heere Jezus weet alles van de mensen en kinderen, wat ze doen en denken, van de fijne dingen en de moeilijke dingen in het leven. Maar de Heere Jezus weet ook wanneer een jongen of meisje, een man of een vrouw zichzelf zondig vindt. 

Weet je wat de Heere Jezus tegen de verlamde man zegt? Luister goed!
“Uw zonden, uw verkeerde dingen zijn vergeven”. Wat wordt de verlamde man blij! O, dat de Heere Jezus dat wil doen, zijn zonden vergeven, daar verlangde hij naar. Wat vindt de man dat een wonder!
In het huis hoor je gelijk een paar mannen mopperen tegen de Heere Jezus.
Ze geloven niet dat Hij de Zoon van God is. Daarom vinden die mannen het niet goed wat de Heere Jezus zegt over zonden vergeven.

He, maar de man wil toch ook graag weer beter worden? 
Ja, de man wil ook graag weer kunnen lopen, maar hij is zo blij dat de Heere Jezus zegt dat zijn zonden vergeven zijn, dat hij daar niet meer aan denkt. 

Hoor, de Heere Jezus gaat nog meer zeggen: “Sta op, neem uw bed op en wandel”. Ja, maar de man kan toch niet lopen? Dat klopt, maar als de Heere Jezus spreekt, zal het gebeuren. De man gaat staan en pakt zijn bed…en gaat lopen. Wat een wonder, hij is beter geworden. Dat heeft de Heere Jezus gedaan, dat weet de man heel goed. Wat is hij blij en dankbaar!

De Heere Jezus wil aan alle mensen laten zien, ook aan de mopperende mannen, dat Hij niet alleen de zonden kan vergeven maar ook zieke mensen kan beter maken. Dat Hij alleen wonderen doet.
De mensen zijn verwonderd als ze deze 2 wonderen zien en ze loven God.

De vier vrienden en de verlamde man vertrouwden op God. Ze geloofden dat de Heere Jezus hen kon helpen. Geloof en vertrouw jij de Heere God ook?

Als je goed naar het Bijbelverhaal hebt geluisterd, kan je vast wel de vragen beantwoorden die onder het verhaal staan. Je kunt ze ook vinden op de website.

Nieuw: 3x een kleurplaat of antwoorden op de vragen opsturen naar  club@inloopdelichtboei.nl = een cadeaubon van 5 euro!
Schrijf je naam en adres er ook even bij.

Doe je best!

Vragen om over na te denken:

  1. Bij wie zoek jij hulp als je ziek bent en als je last hebt van de verkeerde dingen die je doet? (verkeerde dingen zijn zonden)
  2. Weet jij wat een wonder is?
  3. Kunnen mensen wonderen doen? Waarom wel/waarom niet?
  4. Wie kan alleen wonderen doen?
  5. Geloof jij dat de Heere Jezus wonderen kan doen?
  6. Kan jij een paar wonderen noemen?
  7. Wat denk je: wat is het grootste wonder?
  8. Hoe kan jij het grootste wonder krijgen?