Bijbelverhaal #5

Een overzicht van de vorige verhalen is hier te vinden.

Een voorgelezen versie van de Bijbelvertelling is hier als mp3 beschikbaar.

De kleurplaat van deze week is hier(PDF) te vinden.

BIJBELVERTELLING: ‘Abraham en izak’

Abraham! Hoor eens! Abraham word geroepen. Weet je door wie? Door de Heere in de hemel. O Abraham kent Zijn stem. Hij weet Wie de Heere is. Zijn stem is de liefste stem die hij kent. Het is namelijk Zijn Schepper. Abraham is een schaap van de Goede herder. Zijn schapen kennen Zijn stem. Het is net als dat je bij een kudde schapen staat. Als er een vreemde Herder bij staat die ze roept zullen ze niet horen. Maar naar hun eigen herder wel. Probeer het maar een keertje uit als je voor een wei staat met schapen ze zullen niet na je luisteren. Alleen na de stem van hun eigen vertrouwde herder. Zie hier ben ik zeg Abraham. Heere zeg U het maar. Abraham je heb 1 zoon die je lief heb Izak. Ja jongens en meisjes Ismaël die woont niet meer bij vader Abraham. En hij heeft nu nog maar 1 zoon Izak. Neem deze zoon zeg de Heere en ga naar het land Moria en offer hem daar op 1 van de bergen die Ik u zeggen zal. Horen jullie dat? Dat kan toch niet! Meent de Heere dat nu echt, je lieve kind doden en offeren. O Abraham dat kan en mag je toch niet doen! Maar Abraham zegt niets, er staat geen 1 woord in de bijbel dat hij de Heere tegen spreekt of boos word of hard weg loopt. Nee, de Heere is machtiger dan hem en die moet Hij gehoorzaam zijn. Maar Abraham je houd toch wel van je kind! O zeker, heel veel zelfs! Maar Abraham uit Izak zal toch de Heere Jezus geboren worden? En nu moet je hem gaan doden? Abraham begrijpt het ook niet. Maar hij is wel heel stil en de Heere gehoorzaam. Izak houd ook zo veel van de Heere, net als zijn vader. Stil is Abraham weg gegaan. Het is nacht geworden, al heel vroeg in de morgen is Abraham uit zijn bed gekomen en hij roept zijn 2 knechten en Izak uit bed. Nee tegen Izak zeg hij nog niks. Hij heeft alleen gezegd dat hi de Heere een offer wil gaan geven zoals hij wel vaker deed. Daar gaan ze…3 dagen zijn ze onderweg. Op de 3e dag ziet Abraham al in de verte de plaats Moria. Hij ziet de mooie bergen. Dan na een poosje staan ze stil bij een hoge berg. De Heere heeft deze berg aangewezen. Abraham zeg tegen zijn knechten: blijven jullie hier? Ik zal met Izak naar boven gaan en als we de Heere aangebeden hebben zullen we weder terug komen. Hoor je dat? Wij…wij…tot u weder terug komen. Izak en ik.. zullen tot u wederkomen... Abraham maar je moet Izak nu gaan offeren dan kom je toch alleen terug?  Abraham geloofd dat de Heere wonderen kan doen. En zijn knechten weten ook van niets wat de Heere gesproken heeft, zijn vrouw waarschijnlijk ook niet. Abraham heeft de woorden van de Heere bewaard in zin hart. Hij heeft er met niemand over gesproken. Zelfs met Izak nog niet. Zie je ze gaan? Abraham en Izak. Kijk eens wat Abraham bij zich heeft? Een mes aan zijn gordel en een kom met vuur en kijk Izak draagt het hout op zijn rug naar boven de berg op. Maar na een poosje zeg Izak opeens verschrikt: Vader ik zie vuur en ik zie hout, maar waar is het Lam dat we gaan offeren? O zeg Abraham geruststellend: God zal Zichzelf een brandoffer voorzien mijn zoon. Hij zal er wel voor gaan zorgen! Zo lopen ze samen verder. Bovenop de berg aangekomen maken ze samen een altaar, en op het altaar leggen ze het hout. Nu komt het moment dat Abraham het toch moet gaan zeggen. Mijn zoon, de Heere wil dat ik je zal offeren. O Izak, ik zou gauw weg lopen. Wat zeg je vader nu! Maar nee dat doet Izak niet. Want ook hij is de Heere gehoorzaam in alles en ook hij heeft deze Herder zo lief! Stil, geeft hij zich over. Kijk Abraham bind hem zomaar vast. Hij werkt niet tegen. Kijk, hij heeft zijn mes al in zijn hand. O wat heeft Abraham de Heere lief! Maar zijn kind Izak ook. Maar het is of de Heere of zijn kind. Dan de Heere die wil hij lief hebben. Die wil hij gehoorzaam zijn. Hij heeft deze opdracht aan hem gegeven dus dan moet hij ook gehoorzamen. Maar veel verdriet zal er ook wel door hem heen gegaan zijn. Maar 1 ding weet hij wel als Izak sterft is hij gelijk bij de Heere in de hemel. Kijk, het mes zwaait al in de lucht. Zijn zoon moet geslacht worden maar dan opeens.. Abraham, Abraham, opnieuw de stem van de Heere! Zie hier ben ik zeg Abraham. Strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets want nu weet Ik dat je Mij lief heb boven alles, en iedereen, zelfs boven je eigen zoon die je Mij heb willen geven. Abraham laat het mes zakken. O wat een wat een wonder.. dat de Heere weer terug gekomen is. En dan opeens ziet hij in de struiken een ram vast zitten met zijn hoorns. De Heere heeft deze ram gestuurd hij neemt het mee en offert hem in plaats van zijn zoon. Izak is weer vrij. Samen danken ze de Heere. Stil en verwonderend. Izak is gered. Izak hoefde niet te sterven, maar een ram in zijn plaats. Abraham is verwonderend, nu heeft de Heere Zelf gezorgd voor een offerdier. Abraham noemt deze plaats de Heere zal het voorzien. Dat betekend de Heere zorgt werkelijk in alles en in Zijn handen lig je veilig. Maar weet je Wie er later ook het hout moet dragen en Wie er ook gedood moet worden? De Heere Jezus aan het vloekhout van het  kruis. En voor Hem was er niemand anders die in de plaats kon sterven. Hij moest Zelf de dood sterven. Maar waarom dan toch? De Heere Jezus is toch onschuldig? Ja de Heere heeft geen zonde gedaan, maar voor de zonde de stoute dingen van ons van de mensen is Hij gekomen ook als Enige Zoon bij Zijn Vader vandaan is Hij naar deze aarde gekomen om Bloed te storten voor zondaren om ons te wassen en te reinigen van onze zonden. Zodat we weer in Hem zouden mogen geloven en Hem de Heere Jezus lief mogen hebben net als Abraham en net als Izak zodat we de Heere Jezus mogen gaan leren kennen. Die ons zo mooi gemaakt heeft onze Schepper.  Alzo lief heeft God de wereld gehad zodat wij Hem mogen gaan leren kennen. Heb jij er ook al zin in? Wil jij Hem ook al gaan leren kennen? Luister dan maar na de volgenden verhalen. Dat je toch zin mag krijgen om deze God van Abraham en Izak te mogen leren kennen.

foto: Unsplash, Paxson Woelber