Bijbelcursus over Handelingen

Weet u wat er in de Bijbel staat?

 

De boodschap van de Bijbel is van levensbelang voor alle mensen. De bijbel vertelt namelijk hoe je eeuwig geluk kan krijgen. Het vertelt hoe wij, mensen, tegen God gezondigd hebben. Maar ook hoe onze zonden vergeven kunnen worden. Het boek handelingen verteld over de eerste mensen, ze worden apostelen genoemd, die deze boodschap de wereld in brachten. Bij De Lichtboei kunt u momenteel een bijbelcursus volgen over dit bijbelboek.

De cursus is geheel gratis en u krijgt een gratis bijbel als u deelneemt aan de cursus.

 

De Heere Jezus zegt in Johannes 5 vers 39:

Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.

 

Schriftelijke bijbelcursus

 

U kunt ook een schriftelijke bijbelcursus volgen op htpp://www.schriftelijkebijbelcursus.nl