Pinksterbijeenkomst 2018

Ook op pinksteren is er weer een bijeenkomst bij Inloopcentrum ‘De Lichtboei’ in de wijk Boeimeer. Deze is op 19 mei en begint om 14:30 uur. U ben allen van harte welkom.

Op pinksteren herdenken we het moment dat de volgelingen van Jezus Christus door middel van de Heilige Geest de kracht kregen om Gods woord te verkondigen. Dit deden ze in verschillende talen. Boven hun hoofden zweefde vlammetjes. Vanaf die dag trekken de volgelingen van Jezus erop uit om Zijn woord aan alle mensen te vertellen. Dat woord zal in deze bijeenkomst ook worden verteld.

Het programma zal bestaan uit enkele muziekstukken uitgevoerd door o.a. panfluit en orgel, samenzang van pinksterliederen en meditatieve momenten. Het programma zal ongeveer 75 minuten in beslag nemen. Na afloop is er de gelegenheid om samen wat te drinken en nader met elkaar kennis te maken.