Paasbijeenkomst 2018

Dat is goede vrijdag: Jezus betaalde, hangend aan het kruis. Hij gaf Zijn leven voor allen die in Hem geloven. Drie dagen later stond Hij weer op uit de dood. Dat kon, want ook als mens bleef Hij God. Dat is Pasen. Hij overwon de dood om mensen het eeuwige leven te kunnen geven. Een leven in de herstelde verhouding met God. Dat gaat door, ook na de dood! Omdat de rekening betaald is.

Hierover willen we nadenken op de paasbijeenkomst op zaterdag 31 maart om 14.30 uur. De bijeenkomst duurt ongeveer 75 minuten. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en iets te drinken. Iedereen is van harte welkom.