Paasbijeenkomst – Inloopcentrum ‘De Lichtboei’

Vrijdag 14 april 2017 is het Goede Vrijdag, de dag waarop door de christenen herdacht wordt dat Jezus stierf aan het kruis. Daarom kunnen anderen eeuwig leven. De zondag en maandag daarop volgend is het Pasen, waarop stilgestaan wordt bij het feit dat Jezus opstond uit de dood en leeft. Ook voor anderen. Om Jezus’ wil geeft God nieuw leven aan zondige mensen.

 

Om bij deze gebeurtenissen stil te staan wordt u/jij hartelijk uitgenodigd om aanwezig te zijn op voor u/jou georganiseerde bijeenkomst. Op zaterdag 15 april 2017 zal er om 14.30 uur een Paasbijeenkomst gehouden worden in het Inloopcentrum ‘De Lichtboei’ in de wijk Boeimeer. Het programma zal bestaan uit enkele muziekstukken op de panfluit en het orgel, samenzang van enkele paasliederen en enkele meditatieve momenten. Het programma zal ongeveer 75 minuten in beslagnemen. Na afloop is er de gelegenheid om samen wat te drinken en nader met elkaar kennis te maken. Nog nooit binnen geweest op Vriesdongen 1, dan hebt u/jij nu een mooie gelegenheid!