Einde 'Gesprek rondom de Bijbel'

De activiteit 'Gesprek rondom de Bijbel' die in de achterliggende jaren op de 1e en 3e woensdag van de maand werd gehouden, zal tot nader bericht komen te vervallen.

Voor het samen onderzoeken van de Bijbel is er namelijk al geruime tijd een gelijksoortige bijeenkomst.

Elke 2e en 4e zondag van de maand is er het 'Bijbeluurtje'

Vanaf 10.30u wordt er een Bijbelgedeelte samen met de belangstellenden doorgenomen. Door het vragen stellen, kan er met elkaar van gedachten worden gewisseld. Elke bijeenkomst wordt afgesloten met een broodje.

We zien uit naar belangstellenden voor dit gezamenlijke Bijbelonderzoek.  Hartelijk welkom!