Digitale Bijbelse lectuur

Het deputaatschap Bijbelverspreiding heeft op haar website verscheidene boeken beschikbaar zijn die gratis te downloaden zijn. De boeken zijn te vinden op: https://bibleandbookministry.com/