Gesprek rondom de Bijbel

Elke 1e en 3e woensdagmiddag wordt van 14.30u – 16.00u, na het drinken van koffie of thee, met elkaar een gedeelte uit de Bijbel gelezen (Bijbelboek, thematisch of rondom een persoon uit de Bijbel). Samen gaan we in gesprek om te zien wat de les voor vandaag is. Deze bijeenkomsten zijn voor jong en oud toegankelijk en geheel kosteloos. U/jij wordt hiervoor hartelijk uitgenodigd om aanwezig te zijn. 

Wees welkom!