Bijbelcursus over Handelingen

Het tweede gedeelte van de bijbelcursus over ‘De Handelingen der apostelen’ start op 13 November 2017. Gedurende vijf opeenvolgende   maandagavonden van 20.00 - 22.00 uur zal in deze verdiepende bijbelcursus worden nagedacht over het ontstaan van de christelijke kerk, waarvan het boek ‘De Handelingen der apostelen’ een beschrijving geeft.

Deze cursus betreft een vervolg op de cursus ‘De Handelingen der apostelen (1), die in het voorjaar is gegeven, maar kan ook afzonderlijk worden gevolgd. Iedereen is van harte welkom. De thema's die aan de orde komen zijn: Filippus en de kamerling, De bekering van Saulus, Ook naar de heidenen, De zendingsgemeente in Antiochië en De eerste zendingsreis vanuit Antiochië.

 

Is het niet mogelijk deze cursus te volgen, maar wilt u wel meer weten over de bijbel, dan kunt u op htpp://www.schriftelijkebijbelcursus.nl schriftelijke bijbelcursusen volgen.

 

foto: https://nl.wikipedia.org/wiki/De_doop_van_de_kamerling